Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi

Szkolne koło Caritas

Szkolne koło Caritas zostało powołane przy Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Bosko w Rumi z dniem 25 listopada 2004 roku przez ówczesnego Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej, księdza Ireneusza Bradke.

Celem koła jest zaspokojenie społecznych i duchowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz włączenie młodego pokolenia w dzieło miłosierdzia.

Obecnie koło liczy 35 członków, uczniów Salezjańskiego Gimnazjum w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w Rumi. Opiekunem koła jest p. Hanna Woźniak. Nasze działania wspiera też p. Danuta Kruszyńska.

Nasze koło włącza się w akcje organizowane prze Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz podejmuje różnorodne działania w szkole i najbliższym środowisku.

Od kilku lat bierzemy udział w świątecznej akcji „ Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” , która ma na celu zebranie środków na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin potrzebujących Archidiecezji Gdańskiej. Akcja w ostatnich dwóch latach była przeprowadzana przez nas w sklepie „Albo” w Rumi i polegała na sprzedaży świec wigilijnych klientom marketu.

Jednocześnie zbieraliśmy żywność (akcja „Kilo” ), którą przekazaliśmy rodzinie, której pomagaliśmy w ramach akcji Szlachetna Paczka.

Od czterech lat wolontariusze naszego koła odwiedzają dzieci i młodzież z Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Specjalistycznego im. Floriana  Ceynowy w Wejherowie. W ubiegłym roku obdarowaliśmy dzieci pluszowymi misiami zebranymi w szkole od klas w ramach akcji „Misie z klasą”. Odwiedzamy też oddział z okazji Światowego Dnia Chorego. Przygotowujemy drobne upominki , bawimy się i rozmawiamy z dziećmi, urozmaicając im czas pobytu w szpitalu.

Nasze koło nawiązało też  współpracę z Domem Hospicyjnym im. Św. Józefa w Sopocie. Kilka razy byliśmy w tym Domu zapoznając się ze specyfiką funkcjonowania hospicjum, dowiadując się o możliwość pracy wolontariackiej, wykonaliśmy też proste prace społeczno-użyteczne na rzecz tego domu.

Od pięciu lat bierzemy także udział w Akcji Pola Nadziei, która polega na kwestowaniu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego , przed wyznaczonym kościołem , na rzecz Domu Hospicyjnego w Sopocie. Ofiarodawcom dziękujemy żonkilami, kwiatami nadziei. W ubiegłym roku przed kościołem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi zebraliśmy przeszło 2 tysiące złotych. (Zdjęcia)

Kilka lat temu członkowie naszego koła wraz z opiekunem uczestniczyli w uroczystej inauguracji Pól Nadziei w Domu Hospicyjnym w Sopocie, której przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Wśród akcji podejmowanych przez koło Caritas są również:

- pomoc w lekcjach dzieciom z oratorium salezjańskiego przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

-akcja Szkolne Ołówki Caritas ( na terenie szkół salezjańskich), zebrane artykuły są przekazywane dzieciom z oratorium

-sprzątanie grobów żołnierskich na cmentarzu w Starej Rumi przed Dniem Wszystkich Świętych

-Mikołajkowa Loteria Świąteczna (pieniądze przeznaczone są na paczki dla dzieci z rodzin niżej uposażonych)

-zbiórka pościeli, ręczników, środków opatrunkowych i pielęgnacyjnych dla Domu Hospicyjnego w Sopocie

-zbiórka żywności dla rodzin wielodzietnych

-Szlachetna Paczka

- pojedyncze przypadki pomocy pieniężnej dla rodzin uczniów naszej szkoły będących w trudnej sytuacji życiowej

Młodzież naszego koła odbywa także szkolenia organizowane przez Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Koło nasze odbywa swoje spotkania organizacyjne w każdy wtorek na długiej przerwie  w sali 104 w liceum.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Dodatek: Galeria zdjęć


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-20 16:11:03 (Aneta Neumann)