Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi

Olimpiada Znajomości Afryki

1. Regulamin olimpiady  http://olimpiada.uksw.edu.pl/node/10

2. Terminarz 2020/ 2021 http://www.olimpiada.uksw.edu.pl/node/9

3. Literatura  http://www.olimpiada.uksw.edu.pl/node/21

4. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Znajomości Afryki (załącznik)


Ważne informacje dla uczestników etapu okręgowego XIX Olimpiady Znajomości Afryki

 

Drugi etap Olimpiady Znajomości Afryki odbędzie się 1 marca (poniedziałek)  2021 r. o godz. 11.00  w sali 117 i 119 . Dostepny parking przy kościele od strony ulicy Piłsudskiego . Wejście do szkoły od ulicy Dąbrowskiego wzdłuż budynku , wejście przy sali gimnastycznej.

 

Z uwagi na panującą w Polsce sytuację epidemiczną, bardzo prosimy, aby uczniowie, przybyli na miejsce nie wcześniej niż o godz. 10:30. Prosimy, aby zwrócić uwagę na stan zdrowia ucznia. Na zawody może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W miejscu przeprowadzanie II etapu będą mogli przebywać wyłącznie uczniowie oraz osoby zaangażowane w przeprowadzanie zawodów w tym Jury. Niedozwolone będzie przebywanie osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli. Na czas pisania testu opiekunowie uczniów będą proszeni o zagospodarowanie sobie czasu poza obiektem wyznaczonym do przeprowadzenia etapu okręgowego. W wyjątkowych sytuacjach szkoła dysponują na tyle dużą przestrzenią, że przebywanie w nim nie będzie stanowiło dla nikogo zagrożenia Na terenie całego obiektu będzie nakaz obowiązkowego zakrywanie ust i nosa. Każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Etap okręgowy olimpiady będzie polegał na rozwiązaniu testu pisemnego (jednokrotnego wyboru) składającego się z 70 pytań. Przeznacza się na to 90 minut.

 

Załączniki:

 

 


Ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 18:28:48 (Marcin Jułkowski)