Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Bosko w Rumi

Pomoce dydaktyczne

Sposób udostępniania zdającym materiałów i przyborów pomocniczych przewidzianych przez dyrektora CKE
do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów

 

 Każdy zdający:

  1. powinien posiadać na egzaminie z każdego przedmiotu przynajmniej jeden długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),

 

  1.  może korzystać z materiałów pomocniczych, za przygotowanie których, w sali wyznaczonej na dany egzamin, odpowiada szkoła:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Uwagi

biologia

kalkulator prosty,

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

jeden na stoliku każdego zdającego,

jeden egzemplarz na stoliku każdego zdającego

chemia

kalkulator prosty,

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

jeden na stoliku każdego zdającego,

jeden egzemplarz na stoliku każdego zdającego

fizyka

kalkulator prosty,

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

jeden na stoliku każdego zdającego,

jeden egzemplarz na stoliku każdego zdającego

geografia

kalkulator prosty

jeden na stoliku każdego zdającego

informatyka

kalkulator prosty

jeden na stoliku każdego zdającego

język polski

słownik ortograficzny,
słownik poprawnej polszczyzny

każdy w ilości 1 na 15 osób, ułożony na dodatkowych stolikach

matematyka

kalkulator prosty,

Wybrane wzory matematyczne    

jeden na stoliku każdego zdającego,

jeden egzemplarz na stoliku każdego zdającego

wiedza
o społeczeństwie

kalkulator prosty

jeden na stoliku każdego zdającego

 

  1. może korzystać z własnych przyborów i urządzeń, za przygotowanie i przyniesienie których odpowiada maturzysta:

Przedmiot

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo/
fakultatywnie

biologia

linijka

fakultatywnie

chemia

linijka

fakultatywnie

fizyka

linijka

fakultatywnie

geografia

linijka,
lupa

obowiązkowo
fakultatywnie

historia

lupa

fakultatywnie

historia sztuki

lupa

fakultatywnie

matematyka

linijka,
cyrkiel

obowiązkowo
obowiązkowo

Pełna treść komunikatu:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-08-20_E8_EM_Komunikat_o_przyborach.pdf

 


Ostatnia modyfikacja: 2020-10-02 11:07:51 (Aneta Neumann)